Англис тили курсу

Англис тили курсу

- Алты Кадам
- Суйлошуу клубу
- Китепкана
- Видео клубу

Англис тили курсу Курстарыбызга кош келиниздер!Бизде кектуу болгон курстар жана курстар менен байланышкан клубдар болот! Курстарыбыз 6 кадамдардан турат ар бир кадам 3 ай болот! Жумасына 3 жолу 1,5 сааттан болот.Кайсыл убакытта келууну озунор белгилейсинер.Ар бир курс буткондон кийин сертификат берилет. Келсенер аябай кубанычта болобуз!.
Орус тили курсу

Орус тили курсу

- 6 Кадам
- Китепкана

Орус тили курсу Курстарыбызга кош келиниздер! Бизде кектуу болгон курстар жана курстар менен байланышкан клубдар болот!Курстарыбыз 6 кадамдардан турат ар бир кадам 3 ай болот! Жумасына 3 жолу 1,5 сааттан болот.Кайсыл убакытта келууну озунор белгилейсинер. Ар бир курс буткондон кийин сертификат берилет. Келсенер аябай кубанычта болобуз!Кытай тили

Кытай тили курсу

- Уч кадам
- Китепкана
- Видео клубу

Кытай тили курсу Кытай тили деле оз ичинк кадамдарды каптайт. 1-2 чи кадамдар 2 ай болот.Бул курсту Кытайдан келген мугалим алып барат.Буткондон кийин сертификат берилет. , Кенен аудио файлдар менен колдонуп окууганга мумкунчулуктобуз бар!Корей тили курсу

Корей тили курсу

- Уч кадам
- Китепкана
- Видео клубу

Корей тили курсу Кытай тили деле оз ичинк кадамдарды каптайт. Буткондон кийин сертификат берилет. Кенен аудио файлдар менен колдонуп окууганга мумкунчулуктобуз бар!Немец тили курсу

Немец тили курсу

- Уч кадам
- Китепкана
- Сулошуу клубу

Немец тили курсу Курстарыбызга кош келиниздер! Бизде кектуу болгон курстар жана курстар менен байланышкан клубдар болот!Курстарыбыз 6 кадамдардан турат ар бир кадам 3 ай болот! Жумасына 3 жолу 1,5 сааттан болот. Кайсыл убакытта келууну озунор белгилейсинер.Ар бир курс буткондон кийин сертификат берилет. Келсенер аябай кубанычта болобуз!


Анкетасы толтур, курстар катышына учун, кийин сизге администрация чалат!:


Сиздин Атын::

Уй телефону:

Сиз үчүн ыңгайлуу
убакыт:

E-mail

Фамилия

Мобилдик телефону

Курстун тандоо:

Датасы

Каерде
окуйсуз?